ATEX d.o.o.
Blaguška cesta 12
10362 Kašina

CROATIA
Izrada Svjedodžbi kakvoće uvoznih tekstilnih proizvoda.

Provjera sastava i svojstva tekstilnih matrijala i proizvoda od tekstila i izdavanje Svjedodžbe kakvoće - certifikata.

Kontakt:

Telefon:  + 385 1 2055 015
Telefax:  + 385 1 2055 015
e-mail:     atex@atex.hr
Privremena stranica!